Nalévání sypaného čaje ze skleněné konvičky do hrnku pro blogový článek Gabriely Olšanské s názvem Než začnete vyrábět čaje na prodej

Než začnete vyrábět čaje na prodej

8 z 10 domácností v České republice si v roce 2021 koupilo nějaký druh čaje, a sice více než 1x za měsíc. Nejvíce obyvatelé kupovali čaje ovocné (třetina výdajů domácnosti na čaje), a pozitivní vývoj zaznamenaly čaje bylinné (rovněž třetina výdajů na čaje). Bylo to způsobeno zvýšením průměrné ceny bylinných čajů (GfK Czech, 2020 – 2021). Během pandemie stoupla spotřeba bylinných čajů zaměřených na imunitu (Oxalis, 2021). A jak s oblibou říkám, velkých hráčů se nebojte, i Vy můžete vyrábět čaj a uvádět ho na trh. Předpokladem jsou určité znalosti, které začínají, jak už to bývá, u předpisů.

Proč právě čaj

Čaje byly mojí zálibou a specialitou od střední školy, ať se jednalo o bylinné nebo později ovocné a pravé čaje a čaje uváděné na trh jako doplňky stravy nebo léky. Profesně jsem se zabývala jejich kvalitou a vývojem.

Sypané čaje a konvice s čajem pro blogový článek Gabriely Olšanské s názvem Než začnete vyrábět čaje na prodej

Čaje patří mezi potraviny

Konkrétně v České republice upravuje výrobu Vyhláška č. 187/2003 Sb., o požadavcích na čaj, kávu a kávoviny s účinností od 1. 7. 2023. Tato vyhláška je prováděcím předpisem zákona 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a nahrazuje vyhlášku č. 330/1997 Sb. Pro potravinářské podniky bylo stanoveno přechodné období 1 roku, kdy mohou označovat výrobky ještě podle staré vyhlášky. Mnoho podniků má velké zásoby obalů se značením dle staré vyhlášky a Ministerstvo zemědělství jim tak vychází vstříc, aby mohly obaly dospotřebovat

Vyhláška byla upravena zejména z toho důvodu, aby odrážela nové poznatky ve výrobě a technologiích pro čaje, kávu a kávoviny a také upravila seznam rostlin povolených pro výrobu čajů a došlo tak k těsnější harmonizaci s předpisy Evropské unie. Přesně definované pojmy pomohou chránit spotřebitele před klamáním o charakteru a kvalitě produktu. Nebudu citovat celé texty, vyhlášku i s přílohami si můžete přečíst zde.

Pro zajímavost si uveďme hlavní definice a co nového se změnilo nebo přibylo. Radují se výrobci bylinných čajů, kteří používají druhy rostlin neuvedené v tabulkách 1 – 3 Přílohy 1 a dále výrobci čaje matcha. Život se usnadnil výrobcům, spotřebitel je chráněn v podobě detailního uvedení dávkování a délky používání, spotřebitel by se měl řídit těmito informacemi. Dovozci matcha čaje si od změn slibují to, že se ke spotřebiteli dostanou kvalitní výrobky z Japonska a ne méně kvalitní náhražky z Číny.

Sypané čaje v papírových pytlích pro blogový článek Gabriely Olšanské s názvem Než začnete vyrábět čaje na prodej

Rozdělení čajů

 • Čaj je výrobek rostlinného původu sloužící k přípravě nápoje určeného k přímé spotřebě nebo nápoj připravený z tohoto výrobku.
 • Čaj pravý je čaj vyrobený z výhonků, listů, pupenů nebo jemných částí zdřevnatělých stonků čajovníku čínského Camellia sinensis (L.) O. Kunze, popřípadě jejich kombinace.
 • Zelený čaj je čaj pravý, ve kterém neproběhla při zpracování oxidace.
 • Čaj z mladých listů a pupenů, u kterého neproběhla oxidace lze označit i jako “bílý čaj”.
 • Polofermentovaný čaj je čaj pravý, ve kterém proběhla při zpracování částečná oxidace. Lze označit jako “oolong”.
 • Čaj z mladých listů a pupenů, u kterého neproběhla oxidace lze označit i jako “bílý čaj”.
 • Černý čaj je čaj pravý, ve kterém proběhla při zpracování plná oxidace. Lze označit jako “červený čaj”.
 • Čaj pravý, jehož lístky jsou slisovány a podrobeny dodatečné fermentaci, lze označit jako „tmavý čaj“.
 • Zelený čaj připravený rozemletím sušených nejmladších lístků čaje pravého z Japonska na jemný prášek lze označit jako „matcha“.
 • Čajový extrakt je výrobek získaný vodní extrakcí čaje pravého sloužící po rozpuštění ve vodě k přípravě nápoje.
 • Čaj pravý původem z regionu Čína, jehož lístky jsou slisovány a podrobeny dodatečné fermentaci, lze označit jako „Pu erh“.
 • Instantní čaj je instantní výrobek ve formě granulí nebo prášku obsahující čajový extrakt a určený k přípravě nápojů rozpuštěním ve vodě.
 • Ovoněný čaj je čaj, který absorboval požadované vůně a pachy.
 • Ochucený čaj je směs čaje pravého s ochucujícími částmi rostlin uvedenými v příloze č. 1 k této vyhlášce, jejichž obsah nepřesahuje 50 % hmotnosti směsi.
 • Aromatizovaný čaj je čaj, který obsahuje látky určené k aromatizaci.
 • Bylinný čaj je čaj z bylin, částí bylin nebo směsí bylin, jež jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce nebo splňují požadavky podle § 5 odst. 3 písm. d), nebo z jejich směsí s čajem pravým nebo s ovocem; podíl bylin v uvedených směsích musí být vyšší než 50 % hmotnosti směsi.
 • Ovocný čaj je čaj ze sušeného ovoce nebo směsi sušeného ovoce a částí sušených rostlin uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce nebo splňujících požadavky podle § 5 odst. 3 písm. d), nebo z jejich směsí s čajem pravým; podíl sušeného ovoce v uvedených směsích musí být vyšší než 50 % hmotnosti směsi.
 • Pečený čaj je výrobek připravený z ovoce a cukru, případně s přídavkem koření nebo alkoholu.
 • Čaj Yerba maté je výrobek vyráběný z listů stromu cesmíny paraguayské Ilex paraguariensis A. St. Hill., získaný technologickým procesem sušení a žíhání přímým ohněm a následného drcení. Lze označit jako “čaj maté”.
Tabulka druhů čajů pro blogový článek Gabriely Olšanské s názvem Než začnete vyrábět čaje na prodej
 • Pokud obsahuje ovocný, bylinný čaj, čajový extrakt nebo instantní čaj kofein, musí být uvedeno na obale upozornění na obsah kofeinu.
 • Jestliže obsahuje bylinný nebo ovocný čaj více než 0,4 g kofeinu na 100 g sušiny, musí to být uvedeno na obale.
 • Při použití třezalky, pohanky nebo římského kmínu musí být uvedeno upozornění „u citlivých osob možnost fotosenzibilizace“.
 • V případě aromatizovaného čaje se v blízkosti názvu uvede označení „aromatizovaný“ a u ovoněného čaje se uvede označení „ovoněný“.
 • U pečeného čaje se uvede způsob jeho výroby zavařením nebo pečením.
 • Slovo „bylinný“ je možné nahradit slovem „bylinkový“.
Sypané čaje na lžících pro blogový článek Gabriely Olšanské s názvem Než začnete vyrábět čaje na prodej

K výrobě bylinných a ovocných čajů lze použít části rostlin uvedené v tabulkách 1 – 3, přílohy č. 1 k této vyhlášce v různých množstvích. A sice bez omezení, nejvýše do 30 % hmotnosti, nejvýše do 5 % hmotnosti. Seznam obsahuje tradiční druhy léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, ovocné druhy, používané ve střední Evropě. Nenajdete v něm však druhy, které jsou zajímavé a trendy, zejména druhy z tradiční čínské medicíny, indické Ajurvédy, z jihoamerické druhy atd. Jestliže obsahuje výrobek rostliny a jejich části neuvedené v příloze č. 1 nebo části rostlin uvedené v tabulce 2 nebo 3 ve větším množstvím, než je stanovený limit, musí se na obale uvést:

 • dávkování výrobku, 
 • doba používání, 
 • specifikace osob, jimž je výrobek určen (kojící ženy), 
 • nebo naopak specifikace osob, které výrobek konzumovat nesmí (děti, senioři, těhotné ženy, osoby trpící vysokým krevním tlakem atd.).
Krabice s porcovanými čaji pro blogový článek Gabriely Olšanské s názvem Než začnete vyrábět čaje na prodej

Takovéto výrobky, pokud neobsahují například přidané vitamíny nebo minerály, se již nezařazují do kategorie “doplňků stravy”, ale nazývají se bylinnými čaji a je možné je uvádět na trh podle § 5 odst. 3 písm. d) nové vyhlášky. 

Jestliže by bylinný čaj obsahovat například přidaný vitamín C, musí být uveden na trh jako “doplněk stravy”, tzn. notifikován.

Literatura je k dispozici u autorky.

Zaujal vás článek a chtěli byste více informací o výrobě, kvalitě a používání čajů, třeba formou kurzu nebo poradenství? Chcete sami vyrábět čaje v malém, tzv. v domácnosti a prodávat? Chcete zkontrolovat etiketu? Napište mně na g.olsanska@gmail.com a já se vám ozvu.